Toelichting

--

Kwaliteit

Door Jeugd en Gezin wordt de methode Stevig Ouderschap ingezet. Kwetsbare ouders worden vanaf de geboorte van de baby intensief ondersteund door een jeugdverpleegkundige aan huis (innovatiefonds). 

Jongerenwerkers werken samen met Join us om eenzame jongeren te bereiken, te coachen en te helpen een groter netwerk te krijgen en te behouden (innovatiefonds).

De inzet van Automaatje van de ANWB is een succes. Vrijwilligers zetten hun eigen auto in bij het vervoer van kwetsbare inwoners voor een bezoek aan de dokter, het ziekenhuis, familie en kennissen, de markt e.d. 

Dierenbuddy's zijn vrijwilligers uit de buurt. Zij helpen bij huisdierverzorging en zorgen hierdoor voor sociaal contact met en vroegsignalering bij kwetsbare inwoners. Uit de evaluatie bleek dat de pilot goede resultaten opleverde. De financiering na 2020 vindt voortaan vanuit externe bronnen plaats.