Bijlage 1 Overzicht Investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

Toelichting:
In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2021 en verder. 

 

Regelnr. Omschrijving investering Krediet uitgaven t/m 2020 Krediet inkomsten t/m 2020 Geboekt uitgaven t/m 2020 Geboekte inkomsten t/m 2020 Vrije ruimte t/m 2020
1 Programma 2
2 Voorb kred verbouw brandw garage M'den 300.000 0 101.425 101.425 300.000
3 Programma 3
4 VBK Gebouw De Vonk 115.000 0 14.188 0 100.812
5 Vervanging p-automaten (p/14) 88.000 0 0 0 88.000
6 Zoutoplosser (2018-101) 52.500 0 0 0 52.500
7 Zoutstrooier VW Crafter 1 50.600 0 0 0 50.600
8 Zoutstrooier groot nr. 1 7-BLP-3 MB 40.000 0 0 0 40.000
9 Zoutstrooier VW Crafter 2 50.600 0 0 0 50.600
10 Zoutstrooier groot VR-340-K VW A 35.500 0 0 0 35.500
11 Zoutstrooier groot VR-827-N VW A 35.500 0 0 0 35.500
12 Zoutstrooier klein VP-485-K VW T 34.000 0 0 0 34.000
13 Zoutstrooier klein Fuso Canter 48.500 0 0 0 48.500
14 Zoutsilo 165.000 0 0 0 165.000
15 Fundering zoutsilo 55.000 0 0 0 55.000
16 Op.verl. Beerensteinerlaan Pj 190 0 0 1.992 1.661 -332
17 Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan 512.547 0 452.270 0 60.277
18 Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg 240.600 0 170.503 0 70.097
19 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190 706.000 0 137.882 0 568.118
20 Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerweg 524.982 524.107 761.332 761.332 875
21 Rotonde Rijksweg-Churchillstraat 644.230 505.378 760.223 485.169 -136.202
22 Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16 81.000 0 80.920 0 80
23 Wbh. plan Muiderberg 02/16 344.000 0 96.782 0 247.218
24 Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16 80.000 0 126.534 7.500 -39.034
25 Wbh. plan Buitengebied 02/16 606.000 0 339.269 0 266.731
26 Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16 488.000 0 79.514 0 408.486
27 Aanpassing wegvakken overwegen 163.500 75.000 0 0 88.500
28 VBK School-, Kapel- en Kerkstraat wegen 29.500 0 24.877 0 4.623
29 Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212 195.700 0 264.356 0 -68.656
30 VBK Herinrichting Stationsgebied 500.000 300.000 308.806 298.320 189.514
31 OV Rijksweg 100.000 0 117.262 0 -17.262
32 Openbare Verlichting 2018 165.000 0 167.883 0 -2.883
33 Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg) 141.000 0 8.620 0 132.380
34 Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg 250.000 0 8.563 0 241.437
35 Emmaschool Lomanplein OV Pj 205 37.400 0 50.282 0 -12.882
36 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017 69.000 0 0 0 69.000
37 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018 69.000 0 0 0 69.000
38 Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019 69.000 0 0 0 69.000
39 VBK herinrichting Spiegelstraat e.o. 350.000 0 15.455 0 334.545
40 Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18) 138.000 0 24.868 0 113.132
41 Voetpad P&R ri. Krijgsman (PN18) 115.000 0 49.422 0 65.578
42 Busbaan en brug naar Krijgsman (PN18) 202.070 0 894 0 201.176
43 Wandelpad Vesting-Stadzigt 655.000 408.000 506.960 407.000 147.040
44 Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM 500.000 0 120.928 0 379.072
45 Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen 7.425.000 6.822.687 6.314.862 4.487.417 -1.225.132
46 Meubilair afvalbakken scheiding fracties 150.000 0 0 0 150.000
47 Brug Willem Bilderdijkpark 46.000 0 43.669 0 2.331
48 Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan 46.000 0 13.202 0 32.798
49 Herbouw brug in de Goog 130.000 40.000 152.014 40.870 -21.144
50 Vestingplein 300.000 0 36.599 0 263.401
51 Voorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg 275.000 0 100.781 0 174.219
52 Voorbereidingskrediet Vlietlaan 350.000 0 325.708 0 24.292
53 Laadplein 2020 75.000 0 6.715 0 68.285
54 Voorbereid kr Verder md Vesting Muiden 250.000 0 294.007 0 -44.007
55 VBK Olmenlaan Pj 206 40.250 0 2.205 2.205 40.250
56 VBK Herenstraat Pj 189 40.250 0 2.714 2.714 40.250
57 Herinrichting Stationsgebied 1.910.000 800.000 306.004 0 803.996
58 Programma 4
59 Gronden Crailo 8.501.987 8.501.987 8.501.987 8.501.987 0
60 Breeduit aanpassing 420.000 0 156.832 0 263.168
61 Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen) 66.000 0 1.124 0 64.876
62 Uitv.krediet project Centrum Keverdijk 250.000 250.000 406.238 250.000 -156.238
63 Programma 5
64 Riolering Beerensteinerlaan Pj 190 2.871.000 0 319.250 282.985 2.834.735
65 Urnenvoorziening Oude Begraafplaats 32.700 0 11.848 0 20.852
66 Upgraden beplanting begraafplaatsen GM 76.000 0 76.136 0 -136
67 Upgraden begraafplaatsen 95.000 0 38.244 0 56.756
68 Reparaties riolering e.d. 100.000 0 0 0 100.000
69 Riolering Energiestraat Pj 203 414.000 0 290.507 290.507 414.000
70 Emmaschool Lomanplein riool Pj 205 523.000 0 697.767 115.278 -59.489
71 Aansl. woonb. Muidertrkvrt Mech. 31.250 0 26.900 0 4.350
72 Aansl. woonb. Muidertrkvrt Vrijverv/pers 543.750 0 509.036 0 34.714
73 Vervangen bomenlaan Muiderberg 90.000 0 0 0 90.000
74 Uitbreiden Nieuw Valkeveen 250.000 0 41.225 0 208.775
75 Revitalisering aula begraf. Bussum 436.479 0 461.097 0 -24.618
76 Hekwerk begraf. Muiderberg 65.000 0 1.815 0 63.185
77 Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast 230.000 0 58.590 0 171.410
78 Afkop particuliere bij proj openb ruimte 230.000 0 0 0 230.000
79 Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen 46.000 0 0 0 46.000
80 Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt. 115.000 0 0 0 115.000
81 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 57.500 0 0 0 57.500
82 Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer 34.500 0 0 0 34.500
83 Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst 57.500 0 0 0 57.500
84 Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19 230.000 0 0 0 230.000
85 Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019 230.000 0 0 0 230.000
86 Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019 46.000 0 0 0 46.000
87 Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19 115.000 0 0 0 115.000
88 Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19 57.500 0 0 0 57.500
89 Riolering w. entree station N'en-B'um 440.000 0 0 0 440.000
90 Riolering Eikenlaan Pj 213 258.000 0 154.664 154.664 258.000
91 Vervangingsinvesteringen groen 2015 53.140 0 52.823 0 317
92 Verbet. Groeiomst. bomen Bos van Bredius 33.710 0 29.575 0 4.135
93 Groencompensatie SAAone Echobos 65.000 65.000 0 0 0
94 Optimalisatie Naardertrekvaart 50.000 50.000 40.848 40.848 0
95 Aanleg passantenhaven 1.010.000 1.010.000 1.024.530 1.024.530 0
96 Losloopgebieden 50.000 0 0 0 50.000
97 Beschoeiingen 2020 95.000 0 11.487 0 83.513
98 Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190 384.000 0 33.996 0 350.004
99 Plantsoen Beerensteinerlaan 239.000 0 35.142 0 203.858
100 VBK Nieuwe Vaarverbinding 100.000 100.000 72.912 72.912 0
101 Aanleg Tiny Forest 30.000 0 5.663 0 24.337
102 VBK Woonschepen Singelgracht 50.000 0 55.506 0 -5.506
103 Boogbrug Oud Blaricumerweg 315.000 0 271.344 0 43.656
104 Fietsbruggen Oud Blaricumerweg 325.000 0 171.014 0 153.986
105 Groen Eikenlaan Pj 213 26.000 0 19.295 0 6.705
106 Wegen Eikenlaan Pj 213 46.000 0 27.760 0 18.240
107 Programma 7
108 Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11) 3.236.000 0 3.235.833 0 167
109 Integraal Kindcentrum Muiden 9.330.000 0 1.961.887 0 7.368.113
110 Voorb.krediet ren. Vondelschool 286.362 0 286.362 0 0
111 Voorb.krediet ren. Julianaschool Dalton 161.418 0 161.418 0 0
112 Voorb.krediet ren. Instituut Indon 119.330 0 119.330 0 0
113 Voorb.krediet ren. Goois Lyceum 984.659 0 35.017 0 949.642
114 Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger 849.779 0 0 0 849.779
115 Voorb.krediet nieuwbw Tweemaster 217.120 0 217.120 0 0
116 VBK Nieuwbouw ONS 50.000 0 3.194 0 46.806
117 Renovatie Bussumse Montessorischool 1.100.000 0 1.101.082 0 -1.082
118 Renovatie Juliana school/Dalton 1.856.302 0 1.111.425 0 744.877
119 Renovatie Indon school 1.372.290 0 0 0 1.372.290
120 Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A 500.000 0 159.485 0 340.515
121 Programma 8
122 Sporthal Bredius 1.420.000 0 236.978 38.050 1.221.072
123 Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum 25.000 0 230 0 24.770
124 Opslagruimte Sportpark Zuid 188.100 0 4.946 866 184.019
125 VBK Sporthal Bredius 305.000 305.000 92.860 92.860 0
126 Verbouwing Kantine en Terras NVC 50.000 0 79.196 6.768 -22.427
127 VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO 75.000 0 25.860 0 49.140
128 Hockeyveld Bredius 1.300.000 0 1.503.227 274.232 71.005
129 Vervangingen Sport 2019 110.000 0 0 0 110.000
130 Vervangingen Sport 2020 210.000 0 178.281 29.596 61.316
131 Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Nrd 605.000 0 590.287 101.653 116.366
132 Ombouwen hoofdveld NVC 750.000 0 830.934 143.264 62.330
133 VBK Hockeyveld Bredius 130.000 130.000 137.435 137.435 0
134 Renovatie toren Grote Kerk 578.735 90.000 542.464 81.000 27.271
135 Vervanging speeltoestellen 2017 85.070 0 82.082 0 2.988
136 Vervanging speeltoestellen 2018 190.080 0 3.634 0 186.446
137 Vervanging speeltoestellen 2019 178.025 0 0 0 178.025
138 Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden) 2.012.000 313.500 1.669.641 219.506 248.365
139 Vervanging speeltoestellen 2020 180.225 0 8.440 0 171.785
140 Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden 465.000 365.000 233.260 0 -133.260
141 VBK Schootsvelden Zuidoost 340.000 0 244.751 0 95.249
142 Spelen Mariahoeve 16.000 0 1.520 0 14.480
143 Openbare verlichting Mariahoeve 125.000 0 53.693 0 71.307
144 Groen Mariahoeve 82.000 0 7.084 0 74.916
145 Programma 9
146 Gemeentehuis Muiden 2016 150.000 0 136.596 3.967 17.371
147 Vervangingsinvestering (Tractor wijk) 55.636 0 0 0 55.636
148 Tractor Sportpark 56.000 0 0 0 56.000
149 Mitsubishi Canter 69.000 0 0 0 69.000
150 Multifunctionele machine 80.000 0 33 0 79.967
151 Mitsubishi Canter 2020 69.000 0 0 0 69.000
152 Mobiele werkplekken/devices (PN18) 2020 125.000 0 87.615 0 37.385
153 Fysieke hosts, acces switches, wifi 25.000 0 1.304 0 23.696
154 Zonnepanelen Brinklaan 35 39.000 0 38.147 0 853
155 Programma digitalisering 2020 (5 jaar) 535.000 0 520.646 0 14.354
156 Totaal 70.556.376 20.655.659 41.698.943 18.458.518 26.660.293

Voortgang lopende investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr. Toelichting
Programma 2
2 Schetsontwerp is er. Ramen en naar college/raad voor een uitvoeringskrediet voorjaar 2021. Planning: bouwen van sept 2021 tot zomer 2022.
Programma 3
5 Het eerste project na het afronden van de mobiliteits- en parkeervisie is de digitalisering/modernisering van de parkeerketen. Het vervangen van de p-automaten is daar een onderdeel van. De visie wordt naar verwachting in Q1 van 2021 vastgesteld. Deze kleine vertraging ten opzichte van vorige berichtgeving heeft te maken met een extra ingelaste beelvormende raad eind 2020.
17 en 18 Uitvoering werkzaamheden is in 2020 gestart en loopt door in 2021
26 Projecten WbH Muiden-Muiderberg zijn opgedeeld in kleinere projecten
28 Er wordt een uitvoeringskrediet in 2021 aangevraagd.
29 Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog
31 Uitvoering is in 2020 gestart, nieuwe installatiekast moet worden aangesloten deze werkzaamheden loopt door in 2021
33 Uitvoering werkzaamheden worden gelijktijdig met het project Keverdijk uitgevoerd medio 2023
34, 36 t/m 38 en 40 Werkvoorbereiding zijn gestart, uitvoering werkzaamheden is in 2021
35 Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog
42 Deze investering is doorgeschoven naar 2021 i.r.t. ontwikkeling Bredius
46 Uitwerking afvalbakkenplan en uitvoering staat in 2020 gepland
48 Werkvoorbereiding zijn gestart, uitvoering werkzaamheden is in 2021
51 Na onderzoek is vastgesteld dat eerst de Kunstwerken Burg. Van Wettumweg gerenoveerd moeten worden voordat onderhoud aan de weg nodig is.
53 Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen voor laadpalen is aan de afhandeling daarvan prioriteit gegeven. Aan de ontwikkeling van "laadpaal pleinen" zal in 2021 (verder) invulling worden gegeven.
Programma 4
59 De gronden in het plangebied Crailo zijn overgedragen aan GEM Crailo BV. Geredeneerd vanuit de systematiek die ook bij de betalingsverplichting aan de Provincie is gehanteerd nemen we tegenover de uitgestelde lening van de Provincie voor hetzelfde bedrag een uitgestelde vordering op Gem Crailo BV in de balans op.
60 Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is.
Programma 5
65 Vanwege corona is besloten nog geen crowdfunding op te starten voor het restaureren van de grafkapel. Hierdoor is ook geacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan subsidie worden aangevraagd.Vooralsnog is de verwachting dat in 2021 gestart wordt met crowdfunding en de restauratievergunning wordt aangevraagd.
67 De laatste projecten worden in 2021 afgesloten.
70 Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog
76 Op dit moment ligt de aanvraag nog ter beoordeling bij de welstandscommissie. Realisatie zal dus pas in 2021 plaatsvinden.
77 Deze post wordt doorgeschoven en gecombineerd met projecten. Eén van de concrete projecten is het uitvoeren van aanpassingen aan het maaiveld en de riolering tussen de Nieuwe Raadhuisstraat en de Bussumervaart om de afvoer van hemelwater bij hevige regenval mogelijk te maken. Deze maatregel wordt in 2021 gecombineerd uitgevoerd met het project Herinrichten buitenruimte gemeentehuis.
89 De uitvoering vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting worden opgeleverd in de zomer van 2021.
94 In 2021 wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd.
95 De sloopwerkzaamheden worden in 2021 afgerond. De realisatie van de havenkom en openbare ruimte in 2022.
96 In navolging na vaststelling APV. Prognose afronding in 2021/2022
98 en 99 Start werkzaamheden: 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 4e kwartaal 2021
101 Dit Tiny Forest wordt gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen.
103 en 104 Start werkzaamheden: 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 3e kwartaal 2021
Programma 7
109 Uitvoeringsfase oplevering gepland in oktober 2021 en ingebruikname begin 2022.
113 en 114 Momenteel loopt er een verkenning naar nieuwbouw op de Hocraslocatie. Zo lang besluit hieromtrent niet is vastgesteld.
Programma 8
122 Aanbesteding in eindfase, er is voorlopig gegund aan een ontwikkelaar. Planning: bouwen van sept 2021 tot zomer 2022.
123 In overleg met de voorzitter van de club is het plan aangepast. Aanbesteding is inmiddels afgerond. Vergunning wordt aangevraagd. Uitvoering 2021.
128 In september zijn twee watervelden speelklaar opgeleverd. Laatste halve veld komt in 2023/2024 en is onderdeel van deze opdracht.
129 en 130 Projecten meerjaren onderhoudsplan 2020 in opdracht verstrekt. Uitvoering en realisatie 2021
132 Project in 2020 uitgevoerd. Werkzaamheden ter verlening vergunning Q1 2021 worden afgerond.
136 Deze investering wordt ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
137 en 139 De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9
146 Wachten is op uitspraak in de bodemzaak tegen het bestemmingsplan bij de RvS . Uitspraak voorlopige voorziening is aanleiding voor Gooi en Omstreken om voor eigen rekening en risico te gaan starten. Planning is nu april 2021. Voordat zij kunnen starten moeten we gaan leveren. Als dat het geval is krijgen we betaald en kan het project in 2021 gesloten worden
147, 148 en 150 Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.

Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000
Regelnr. Toelichting
Programma 2
21 Er loopt nog een discussie over het btw-aspect bij de afrekening met RWS.
Programma 3
45 Zie uitgebreide toelichting*
Programma 4
62 Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.
Programma 8
140 Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2021 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.
* In 2018 is een uitvoeringskrediet van € 7,2 mln. verleend voor het aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart. Deze investering wordt gedekt door bijdragen van de KNSF en de Provincie en een onttrekking aan de reserve Grote projecten Muiden. De bijdragen van derden worden volgens de regelgeving van de BBV rechtstreeks in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Onder de huidige regelgeving van het BBV is het echter niet meer toegestaan om ook bijdragen uit reserves direct ten laste te brengen van de investering. Dit mag nu alleen door de kapitaallasten te dekken uit de reserve. Doordat we in 2020 wel lasten hebben geboekt op deze investering, maar hier geen rechtstreekse bijdrage uit de reserve tegenover mag staan, laat de investering tussentijds een overschrijding zien. In 2021 zal er aan de raad worden voorgesteld om de kapitaallasten, voor het deel wat niet gedekt is door bijdragen van derden, te dekken uit de reserve Grote projecten Muiden.

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan alle nog niet gevoteerde kredieten uit Programmabegroting 2020, omdat van deze kredieten er in 2020 nog geen separate voorstellen aan de raad zijn voorgelegd.

Regelnr. Omschrijving investering Totaal uitgaven Totaal inkomsten Toelichting
1 Programma 2
2 Verbouwing Brandweergarage Muiden 1.600.000 0 In 2021 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet.
3 Programma 3
4 Op.verl. Vlietlaan Pj193 307.659 0 Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
5 Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn) 863.559 150.000 Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
6 Verder met de Vesting Muiden/ov. project 600.000 300.000
7 Programma 5
8 Riolering Vlietlaan Pj 193 2.168.200 0 Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
9 Plantsoen Vlietlaan Pj 193 479.272 0 Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
10 Bomenplan Muiderberg 400.000 0 Dit project is onderdeel van de groencompensatie en het streven is het volgend plantseizoen (2021) te realiseren.
Totaal 6.418.690 450.000