Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de raad,

Zelden is onze samenleving zo op de proef gesteld als in het voorbije jaar. Het managen van de coronacrisis werd en is een majeure operatie die veel inzet, energie en middelen kost. 2020 was een zeker moeilijk jaar, maar ook één waarin de kracht en waarde van onze lokale gemeenschap duidelijk is gebleken. Het college heeft voortdurend geschakeld, beslist en bijgestuurd om de gevolgen van de pandemie voor een ieder, maar met name voor de kwetsbaren in onze samenleving te verzachten. De raad is daarover regelmatig geïnformeerd.

Ook in dit bijzondere jaar bleef de focus op de ambities uit het coalitieakkoord; de blijvende inzet op Gooise Meren als een duurzame, sociale, veilige en vitale gemeente, waarin iedereen meedoet. En niet zonder resultaat. Die koers houden we vast in het laatste jaar van deze collegeperiode.

Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2020 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. 

College van burgemeester en wethouders