4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - 4.7 Gebeurtenissen na balansdatum

Door de KNSF is een arbitragezaak aangespannen tegen de gemeente over de naleving van afspraken uit de vaststellingsovereenkomst tussen partijen. Er zijn inmiddels twee tussenvonnissen uitgesproken door de arbitragecommissie die voor een aantal dossiers tot uitspraken hebben geleid. Deze tussenvonnissen zijn voorlopig en hebben geen materiële impact op de jaarrekening 2020. Aangezien de onderwerpen en de arbitrage onder de vertrouwelijkheid van de vaststellingsovereenkomst vallen worden er geen mededelingen over gedaan. Het eindvonnis wordt in 2021 verwacht. Over de mogelijk financiële impact verbonden aan de arbitrage, wordt de gemeenteraad periodiek onder geheimhouding geïnformeerd. De kans en daarmee het risico op een financiële impact voor de jaarrekening 2020 is, gezien het feit dat de arbitrage nog loopt, niet betrouwbaar te schatten. Op deze plek verwijzen wij daarom voor meer informatie naar de Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.