Toelichting

--

Kwaliteit

Zoals elk jaar wordt een deel van ons boombestand gecontroleerd op veiligheid (de zogenoemde BVC-controle). De acties die daaruit voortkomen worden opgepakt. Bij de aanplant van bomen kijken wij kritisch naar de plantlocatie zodat de boom zich goed kan ontwikkelen op een duurzame manier. Daarnaast kijken wij ook naar de boomsoort waarbij rekening wordt gehouden met het versterken van de biodiversiteit waar dit mogelijk is.

Het uitvoeren van een onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de Lijst Waardevolle bomen in 2012 is nog niet gestart, maar vindt in 2021 plaats. Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid particuliere en gemeentelijke bomen in onze gemeente, zowel voor de invoering van de Lijst Waardevolle bomen als de huidige hoeveelheid bomen. De uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot een aanpassing van het toetsingskader voor de kapvergunningen zodat wij ook in de toekomst voldoende bomen in onze gemeente hebben.

In 2020 is tevens uitvoering gegeven aan het verbeteren van de groeiplaatsen in het bos van Bredius. Maatregelen dragen bij aan de vitaliteit van de bomen door het versterken van de voedingshuishouding en bodemomstandigheden.