Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 hebben we met de regionale huisartsenvereniging afgesproken om de afstemming en samenwerking met lokale huisartsen een impuls te geven. In 2021 geven we hier verder uitvoering aan. Daarnaast is met ziekenhuis Tergooi een verkennend gesprek gevoerd over raakvlakken en impact van de ontwikkelingen rondom de beweging van zorg dichter bij de mensen thuis en preventie. In afstemming met de Regio geven we hieraan een vervolg.