Toelichting

--

Kwaliteit

Activiteiten in de wijken kwamen door de coronacrisis abrupt tot stilstand. Ook de bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen van de bewonersplatforms werden in eerste instantie afgelast. Later is alles langzamerhand weer op gang gebracht met behulp van digitale vergadermogelijkheden. Zo sloten de wijkwethouders digitaal aan bij een maand- of kwartaaloverleg van platforms. Daarnaast vonden er in mei, juni en juli ook weer afspraken buiten in de buurten plaats met inachtneming van gepaste afstand. Om te voorkomen dat er te veel inwoners aanwezig zouden zijn bij bijeenkomsten met de wijkwethouders en er ongecontroleerde situaties zouden ontstaan zijn we heel selectief geweest met communiceren. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van verschillende communicatiekanalen, denk hierbij aan persoonlijke uitnodigingen, de gemeentepagina, de lokale krant en social media.