Toelichting

--

Kwaliteit

De Initiatieventafel heeft een prominentere rol gekregen. Tijdens deze COVID-19 periode lieten inwoners zien in actie te willen komen. Om hun ideeën mogelijk te maken, hebben wij besloten soepelere spelregels op te stellen voor aanvragen tot maximaal €1000. In de communicatie geven wij aan deze verzoeken te laten verlopen via de initiatieventafel. De initiatieventafel is daarnaast ook de weg geweest voor aanvragen vanaf € 1.000. Dit gaf ons de gelegenheid al eerder met de initiatiefnemers in gesprek te gaan.