Toelichting

--

Kwaliteit

Binnen de Omgevingswet worden initiatiefnemers geacht zelf hun participatie vorm te geven. We stellen vast in welke projecten de gemeente samen met de initiatiefnemers de regie voert bij de participatie en in welke projecten de initiatiefnemers zelf de participatie verzorgen. Eén en ander wordt verwerkt in de participatieleidraad.