Toelichting

--

Kwaliteit

De belangrijkste knelpunten in het huidige fietsnetwerk zijn geïnventariseerd. De participatie vanuit de mobiliteitsvisie leverde belangrijke input. Daarnaast heeft de Fietsersbond een uitgebreid overzicht van knelpunten aangeleverd. 

Verbeteren en opwaarderen fietsnetwerk:
Een van de knelpunten is het ontbreken van een doorlopend fietspad langs de Mariahoeveweg in Muiden. Omdat deze weg (deels) opnieuw wordt aangelegd vanwege herstel van de schootsvelden ten zuiden van Muiden, is geprobeerd daar meteen de aanleg van een fietspad aan toe te voegen. Binnen het project bleek het op dit moment financieel  niet mogelijk om een nieuw aan te leggen fietspad langs het nieuwe tracé in de plannen op te nemen. De aanleg van dit fietspad blijft een sterke wens. Hierbij hoeft doorgaand fietsverkeer niet meer door de woonwijken te fietsen, wat nu tot klachten leidt.