Toelichting

--

Kwaliteit

De in 2019 ingezaaide kruidenmengsels en speciale bloembollenmengsel zijn in 2020 vanuit het reguliere beheerprogramma extensief maaien onderhouden. In Muiden is het aandeel bloembollen uitgebreid en in samenspraak met de inwoners aangeplant. In het maaibestek is daarnaast gestart om de maaifrequentie op kleine schaal aan te passen om niet gemaaide stroken in de winter te behouden als overwinteringsplaats voor vlinders en insecten. In 2021 worden deze locaties in het kader van versterking van de biodiversiteit breder in de gemeente toegepast.