Toelichting

--

Kwaliteit

Het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo is uitgevoerd (over het jaar 2019). Daarnaast zijn de regiogemeenten en de Regio in 2020 gestart met het traject om regionale/lokale beheersmaatregelen te benoemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (regionale bestuursopdracht). Ook lokaal hebben we een begin gemaakt met het benoemen van kansrijke lokale beheersmaatregelen waarbij we de beschikbare data van Gooise Meren gebruiken.