Toelichting

--

Kwaliteit

In 2021 werken we verder aan een website voor ontwikkelaars en initiatiefnemers. Deze website wordt in het vierde kwartaal opgeleverd. In de Omgevingsvisie wordt duurzaamheid in brede zin meegenomen.