Toelichting

--

Kwaliteit

Tijdens de coronacrisis heeft Versa Welzijn (vrijwilligerscentrale, Vrijwillige Thuishulp en een nieuw gelanceerde boodschappentelefoonlijn) een grote rol gespeeld in de matching van hulpvragers en vrijwilligers. Daarnaast waren er allerlei zelfstandige initiatieven in de samenleving van inwoners, ondernemers, (zorg)organisaties e.d. die zonder centrale coördinatie spontaan georganiseerd werden.

Er is een pilot geweest met de site Gooisemerenvoorelkaar.nl, de lokale versie van de landelijke site NLvoorelkaar. Deze pilot wordt in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd met daarbij de vraag of deze site lokaal meerwaarde heeft.