Toelichting

--

Kwaliteit

Het college heeft in 2020 ingezet op energie besparen en verduurzaming van de gebouwde omgeving door:

• De duurzaamheidslening op basis van een revolverend fonds te continueren. Er is afgelopen jaar door 57 inwoners gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening. In samenwerking met de andere gemeenten in onze regio, de energiecoöperaties en ondernemers is in 2020 een energiedienstenbedrijf opgericht met als uiteindelijk doel grootschalige verduurzaming van de bebouwde omgeving zo betaalbaar mogelijk te maken voor inwoners. De gemeente ondersteunt energiecoöperatie Wattnu met als resultaten op het gebied van energie besparen:

• Energiecoaching en kleine maatregelen:
o Uitbouw van het team energiecoaches: 18 nieuwe en 4 gestopt in 2020. Totaal 33 eind 2020 waarvan 4 niet actief vanwege Corona
o Trainen van de energiecoaches: 17 basisopleiding, 28 extra opleiding online energiecoaching, 20 extra opleiding warmtecamera, 4 specialisatie historische panden
o 90 energiecoachgesprekken fysiek bij inwoners thuis
o 350 online energiecoachgesprekken gericht op kleine maatregelen, waarvan 120 met huurders uit de sociale huursector
o Specifieke campagne voor minima
o 100 warmtescans
o 10 energiecoachgesprekken historische panden
o 470 waardebonnen verstrekt

• Collectieve inkoopacties
o Zonnepanelen: 85 deelnemers
o Isolatie en glas: 77 deelnemers

• Collectieve zonnedaken
o 2 daken operationeel
o 1 nieuw postcoderoosproject gerealiseerd
o 12 daken gescreend waarvan 4 in ontwikkeling

• Straatproject Havezathe Muiden fase 1
o 16 huizen samengebracht en modulair plan ontwikkeld, 12 bewoners willen tot gezamenlijke actie komen. 2021 fase 2

• Kompas op Groen ontwikkeld
o Tentoonstelling en onderwijsprogramma’s voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (techniekles en creatieve les)
o 2 keer geëxposeerd, 180 bezoekers
o 330 leerlingen les gehad met terugkoppeling in de klas en uitreiking ‘energiecoach junior': 4 klassen Welland College, 8 klassen Vitus Mavo, 4 klassen Hoeksteen