Toelichting

--

Kwaliteit

Gooise Meren is in 2020 samen met vier buurgemeenten gestart met een proces om te komen tot een transitievisie warmte. Het betrekken van inwoners bij dit proces staat gepland in het voorjaar van 2021.