Toelichting

--

Kwaliteit

Er is een eerste verkenning met Versa Welzijn (laagdrempelige activiteiten Geheugenhuis) en King Arthur Groep (dagbesteding op indicatie) geweest met als doel dat het aanbod van beide organisaties op elkaar gaat aansluiten en beide partijen meer gaan samenwerken. Daarmee willen we een doorgaande lijn in begeleiding van dementerenden en van hun naasten borgen. Door ouderen met een beginnende dementie eerder in beeld te krijgen wordt mogelijk de inzet van een maatwerkvoorziening op indicatie uitgesteld doordat het Geheugenhuis als algemene voorziening vaker ingezet kan worden. 

Dit raakt het traject dat de Regio en de regiogemeenten in 2020 zijn aangegaan voor het benoemen van diverse lokale en regionale beheersmaatregelen, om de oplopende zorguitgaven voor maatwerk Jeugd/Wmo terug te dringen (regionale/lokale knoppendiscussie).