Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is vanuit de notitie Uitvoeringsplan Eikenprocessierups invulling gegeven aan de jaarlijkse bestrijding van eikenprocessierups. De gemeentelijk organisatie is in april op de hoogte gesteld van deze nieuwe werkwijzen middels een tool box Eikenprocessierups. Nestkastjes in de nabijheid van de zomereiken zijn in 2020 voor een eerste ronde op broedbezetting gecontroleerd, bevindingen worden meerjarig gemonitord op de effecten op een vermindering van de overlast van eikenprocessierups in omgeving van de nestkastjes. Daarnaast is in 2020 gestart met een pilot ter bestrijding Japanse Duizendknoop door elektrocutie en afdekking. Doel van de pilot is om Japanse Duizendknoop beter te kunnen bestrijden tussen beplantingen, waar de huidige bestrijdingsmethoden maaien niet kan worden uitgevoerd. De resultaten van 2020 zijn positief waardoor wij in die lijn in 2021 uitbreiden.