Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn er geen concrete aanvullende activiteiten ondernomen om de Interne Duurzaamheidsagenda uit te bouwen en zo gericht in de organisatie te stimuleren dat duurzaamheid beter en meer in het werk uitgedragen wordt. Dat wil niet zeggen dat er in de organisatie geen mooie voorbeelden te vinden zijn van duurzaamheid in projecten en activiteiten: er komt een circulaire sporthal op het Brediusterrein in Muiden en het Kerstpakket voor alle medewerkers was samengesteld uit lokale duurzame producten.