Toelichting

--

Kwaliteit

De activiteiten van Wattnu zijn deels uitgevoerd vanuit een wijkgerichte aanpak. De kwartiermaker energietransitie helpt inwonersinitiatieven op wijkniveau verder. In 2020 heeft de focus op Muiderberg gelegen , omdat daar van onderop een initiatief is gestart voor een warmtenet.