Toelichting

--

Kwaliteit

Voor de Regionale Energiestrategie (RES), transitievisie Warmte en de ontwikkeling van de Omgevingsvisie heeft de regionale samenwerking ook in 2020 een meerwaarde gehad. Enerzijds door de overlegstructuur waarbij regionale stakeholders goed en effectief betrokken kunnen worden. Anderzijds door kennisdeling en bundeling zodat niet elke gemeente zelf het wiel hoeft uit te vinden. Het vinden van ruimte in de regionale samenwerking voor lokale verschillen in focus, ambitie en tempo vraagt aandacht.