Toelichting

--

Kwaliteit

Vanuit deze doelstelling is onlangs de aula op de begraafplaats van een groen dak voorzien. Ook zijn een aantal projecten in voorbereiding waarbij gemeentelijk vastgoed klimaatbestendig zal worden ingericht. Zo is er bijvoorbeeld een modelstudie gedaan naar de waterbergend vermogen van de openbare ruimte rond het gemeentehuis. De maatregelen die hier zijn doorgerekend worden ingezet bij de inrichting van de ruimte rond het gemeentehuis.