Toelichting

--

Kwaliteit

Begin 2020 is de website Duurzaam Gooise Meren opgeleverd. Hierin zit een tool verwerkt om inwoners en ondernemers van Gooise Meren bewust te maken van de maatregelen die zij kunnen nemen binnen de thema's water, hitte, droogte, biodiversiteit en energie. Zie ook programma 4.1.