Toelichting

--

Kwaliteit

Wij hebben verschillende signalen van woonoverlast besproken in het lokaal overleg, met als doel vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. In de aanpak van woonoverlast hebben wij integraal samengewerkt met de politie, woningcorporaties team maatschappelijke zorg, Versa en andere zorgpartners.

In 2020 hebben zich vier incidenten voorgedaan waarbij een tijdelijk huisverbod is ingezet. 

Wij hebben een verdere doorontwikkeling van de Wet aanpak woonoverlast in verband met de corona maatregelen doorgeschoven naar 2021.