Toelichting

--

Kwaliteit

Bij statushouders is een brede intake afgenomen op het gebied van taal, opleiding, schulden en afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis hiervan zijn goede diagnoses opgesteld om een passende voorziening aan te bieden. Omdat de nieuwe Wet inburgering is uitgesteld tot 1 januari 2022 zijn de in 2020 geplande voorbereidingen op de (invoering van de) wet uitgesteld tot 2021.