Toelichting

--

Kwaliteit

De aanpassingen zijn opgenomen in de reguliere planning van beheer en onderhoud van speelplekken.