Toelichting

--

Kwaliteit

Het onderhoud aan de oeverbescherming is waar mogelijk volgens planning uitgevoerd.