Toelichting

--

Kwaliteit

Met het eerste voortgangsverslag 2020 is besloten om de investering een jaar door te schuiven en te faseren. Uit het vleermuisonderzoek, dat in 2020 is uitgevoerd, is gebleken dat de boomstructuur van grote waarde is voor diverse vleermuissoorten waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. In 2021 zal op basis van de levensverwachting en conditiebepaling van de bomen een faseringsvoorstel definitief worden uitgewerkt ter vervangingsfasering van de populieren.