Toelichting

--

Kwaliteit

Er is in 2020 met gemeenteraden een start gemaakt te komen tot een aangepaste gemeenschappelijk regeling, die het mogelijk maakt om zowel de effectiviteit (slagkracht) van de samenwerking te vergroten als ook de democratische legitimatie te vergroten of tenminste te behouden. Hiervoor heeft de Regio een ronde langs de raden gemaakt en de wensen en opvattingen opgehaald. Deze zijn verwerkt in een document, dat als uitgangspunt functioneert voor een samen vast te stellen aanpassing van de regeling.