Toelichting

--

Kwaliteit

Er heeft in 2019 een evaluatie plaatsgevonden van samenwerking tussen de MRA partners. Bestuurders uit onze regio hebben gepleit voor vertegenwoordiging in alle platforms en in de agendacommissie. Het rapport en de aanbevelingen worden verwerkt in een plan van aanpak van de regiegroep, dat in 2021 gerealiseerd moeten worden.