Toelichting

--

Kwaliteit

Door de coronacrisis werd er aanzienlijk meer jeugd op straat gezien. Soms was er ook sprake van overlast. De belangrijkste oorzaak hiervan was de gedeeltelijke of algehele sluiting van belangrijke sectoren (onderwijs, horeca, sportverenigingen, etc.) in Nederland. Wij hebben samen met de politie de inzet op jeugdoverlast substantieel verhoogd. Dit bestond onder andere uit surveillance op straat door de Boa's, maar ook de inhuur van een privaat beveiligingsbedrijf. Vele jeugdgroepen zijn benaderd. In de meeste gevallen was er geen sprake van problematische jeugdgroepen, maar van jongeren die op zoek waren naar vermaak en tijdverdrijf in de coronacrisis. Het was hierdoor minder noodzakelijk om de dynamiek van jeugdgroepen in kaart te brengen. Er is meer geïnvesteerd in de dynamiek van overlastgevoelige gebieden. De jongerenwerkers, Boa's, politie en het private beveiligingsbedrijf hebben ingezet op het coachen van jongeren. Alleen bij hotspots zijn inwoners gecoached hoe zij met jeugdoverlast om kunnen gaan. Bij onacceptabele vormen van overlast is er handhavend opgetreden (bijv. Naarden-Vesting). In enkele gevallen kwam door de aanpak individuele problematiek van jongeren in beeld. Waar mogelijk is zorg geboden aan deze jongeren. Aan één jongere is een langdurige gebiedsontzegging opgelegd. 

Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2020 met 59% gestegen. Een deel van deze meldingen waren in de praktijk meldingen van verboden samenscholingen, maar niet van overlast. In algemeenheid was er in 2020 meer jeugd op straat en meer jeugdoverlast, maar heeft de verhoogde inzet de situatie beheersbaar en acceptabel gehouden.