Toelichting

--

Kwaliteit

Bij jongeren, die een verhoogd risico hebben in de toekomst overlastgevend en/of crimineel gedrag te gaan vertonen en de jongeren die zich (regelmatig) schuldig maken aan crimineel gedrag, is een persoonsgerichte aanpak toegepast. Voor deze aanpak is de jongerenconsulent of een externe hulpverlener ingezet met als doel om de moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij.

In 2020 zijn er 7 casussen van 18- overgedragen van 2019, 3 casussen aangemeld, 5 casussen afgeboekt en 5 casussen overgedragen naar 2021. De casussen zijn in samenwerking met team maatschappelijke zorg besproken en integraal opgepakt.