Toelichting

--

Kwaliteit

In samenwerking met de regiogemeenten en onderwijsinstellingen is beoordeeld of het opleidingsaanbod past bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. De coronacrisis is daarop van invloed, omdat sectoren als bijvoorbeeld horeca en toerisme getroffen zijn en veel minder personeelsvraag hebben. Op basis van deze ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zijn nieuwe, regionale leerwerktrajecten ontwikkeld, onder andere in de zorg- en technieksector.