Toelichting

--

Kwaliteit

Er is geïnvesteerd in de integrale samenwerking met als doel steeds beter op elkaar ingespeeld te raken en beter als 1 overheid te kunnen optreden. En dit zien we terug in een goed functionerend districtelijke integrale stuurploeg (DIS), de vele integrale casuïstiek en interventies, structurele lokale en districtelijke overleggen en het goed met elkaar delen van kennis en kunde.

Er zijn in Gooi- en Vechtstreek twee integrale werkgroepen opgericht om samen te werken aan de prioritaire thema’s horeca en vastgoed zoals omschreven in het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in Midden- Nederland: Wie praat, die gaat (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/03/tk-bijlage-wie-praat-die-gaat)

Casuïstiek zien wij ook met regelmaat terug in de thema’s horeca en vastgoed. Daar waar nodig wordt informatie gedeeld, interventievoorstellen gedaan en acties gehouden. Binnen de thema’s zijn partners inclusief het districtelijk team ondermijning (DTO) ook aan de slag met o.a. inzicht te verwerven in aard en omvang van de problematiek, onder andere binnen de werkgroep horeca.