Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben de inwoners bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. Tijdens de coronacrisis is informatie gedeeld op de website. Vanwege de crisis zijn er geen voorlichtingen gegeven op scholen, waar mogelijk is dit wel via digitale voorlichting gebeurd. Ook de voorlichtingen van de wijkbrandweer zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd.