Toelichting

--

Kwaliteit

Per februari 2020 is team OOV aangesloten op de diensten van Meld Misdaad Anoniem (MMA). Dit houdt in dat wij MMA-meldingen krijgen van mogelijke zware criminaliteit in Gooise Meren. Dergelijke meldingen kunnen in samenwerking onderzocht worden. Hiermee is de informatiepositie van de gemeente verder verbeterd.

De gemeente Gooise Meren is één van de tien gemeenten die deelneemt aan de pilot integrale beveiligingsplannen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In 2020 zijn er in dit kader onder andere Webinars georganiseerd over de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gooise Meren om bewustwording te vergroten en de informatiepositie te verbeteren (bekendheid meldpunt en bereidheid melden).

In verband met de COVID-19 crisis is er extra ingezet op onder andere communicatie richting de (horeca)ondernemers. Door de coronamaatregelen nemen de risico’s voor criminele beïnvloeding met name in deze sector toe.