Toelichting

--

Kwaliteit

De samenwerking met WattNu is vastgelegd in een convenant.

De aanbesteding van de ESCo heeft vertraging opgelopen door vertrek van de projectleider. Ondertussen is een nieuwe projectleider aangetrokken. Met ESCo is in het land nog weinig ervaring opgedaan, zeker niet voor vijf gebouwen tegelijkertijd. Het vormgeven van de pilot heeft daarom het karakter van pionieren, waarbij we in elke fase tegen onverwachte vraagstukken oplopen. Gecombineerd met het nog niet volledig op orde zijn van de basis (vastgoed) levert dit een risico op. Een voorzichtige benadering met deze innovatie, waarbij wel voortgang wordt geboekt, maar er geen tijdsdruk ligt op het eindresultaat lijkt verstandig.