Toelichting

--

Kwaliteit

Op diverse locaties zijn de afgelopen tijd, vooral de zijstraten van de Brediusweg in Bussum, betere 30 zone markeringen aangebracht. Op asfaltwegen is dit gedaan met wegenverf en op andere wegen is elementenverharding aangebracht met een grote tegel met de tekst 30. Het in kaart brengen van andere punten, waar de zone verbeterd kan worden, gebeurt in 2021.