Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 is op het gebied van brandveiligheid de verbinding gelegd met ketenpartners en burgers om in te zetten op het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers.