Toelichting

--

Kwaliteit

We zijn aangesloten bij de gemeentezorgspiegel van Vektis. In 2020 is in Gooise Meren een regionale pilot uitgevoerd voor de ontwikkeling van een monitor sociaal kwetsbare groepen. In 2021 besluiten de regiogemeenten van Gooi en Vechtstreek of de ontwikkelde monitor, in het kader van het regionale beleid bescherming en opvang, in alle regiogemeenten wordt uitgerold.