Toelichting

--

Kwaliteit

De behoeftes vanuit recreatie en toerisme zijn kenbaar gemaakt bij de relevante projecten, die betrekking hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid. Deze input is ook geleverd ten behoeve van de Mobiliteits- en Parkeervisie.