Toelichting

--

Kwaliteit

In het plan voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis is toegankelijkheid een uitgangspunt. Alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking, moeten op een veilige manier het gemeentehuis kunnen bereiken. Het aantal mindervaliden parkeerplaatsen blijft gehandhaafd. Ervaringsdeskundigen van het Platform Gooise Meren Toegankelijk zijn actief betrokken bij de ontwerpfase. Uitvoering van het plan start in 2021.