Toelichting

--

Kwaliteit

In 2020 zijn er dashboards ontwikkeld met sturingsinformatie over binnenkomende telefonie, vragen aan de gemeente en meldingen openbare ruimte. Zo kan er sneller gestuurd worden op afwijkingen. Deze dashboards zullen in 2021 worden uitgebreid met meerdere kanalen/ processen. Ook is er in december met succes een proof of concept geweest om de klanttevredenheid rondom het proces vernieuwen parkeervergunningen te meten. De score van tevredenheid bij het online afnemen van dit product werd gewaardeerd met een 8.8. In 2021 zullen over meerdere processen/ kanalen klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd.