Toelichting

--

Kwaliteit

De integrale aanpak van risicojongeren is verder ontwikkeld. Wij hebben hierbij samengewerkt met zowel interne als externe partijen. Daarnaast is er aansluiting gezocht bij het Zorg- en Veiligheidshuis om te inventariseren of een regionale aanpak met Huizen en Hilversum mogelijk is.
Deze inventarisatie zal in 2021 verder plaatsvinden.