Toelichting

--

Kwaliteit

De Wet verplichte GGz (WvGGz) wordt sinds 2020 in Gooise Meren uitgevoerd. De uitgaven voor de uitvoering van de WvGGz blijven vooralsnog binnen de beschikbare middelen. In 2020 zijn in Gooise Meren 5 crisismaatregelen getroffen op grond van de WvGGz en is 1 verkennend onderzoek uitgevoerd.