Toelichting

--

Kwaliteit

De pilot toegankelijkheid in het centrum van Bussum is uitgevoerd door MKB-Nederland/Ongehinderd. Door corona is het nog niet gelukt om uitvoering te geven aan het vervolg samen met de ondernemers(vereniging). Twee ondernemers zijn geïnterviewd voor de themapagina 'Iedereen doet mee' in de huis-aan-huisbladen.