Toelichting

--

Kwaliteit

In 2019 is de MRA agenda 2.0 ontwikkeld, met input van alle deelregio's.  Deze agenda is in maart 2020 door de deelnemende colleges, inclusief Gooise Meren, vastgesteld.  In de agenda is focus aangebracht door te kiezen voor een drietal hoofdaccenten met een beperkt aantal uitvoeringslijnen: economie, wonen en mobiliteit. Daarnaast is in de agenda opgenomen dat de samenwerking wordt versterkt.