Toelichting

--

Kwaliteit

In het regionale Werkplan Werklandschappen hebben we samen met de regio gewerkt aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging. Maar daarmee wordt ook het belang voor het behouden en het versterken van regionale werkgelegenheid en dus de ruimte voor bedrijven steeds evidenter.