Toelichting

--

Kwaliteit

Dit onderwerp ligt redelijk op schema. Gemeenten worstelen wel met hoe zij om moeten gaan met werklocaties wanneer deze vrijkomen, gegeven dringende aanspraken vanuit wonen of onderwijs.