Toelichting

--

Kwaliteit

Vanaf 2020 worden de aanbevelingen van de inventarisatie opgepakt in de reguliere planning van beheer en onderhoud.